نوشته شده توسط اِستِفِن وایت‌هَوس

بسیاری از شما داستان‌های فوق‌العاده‌ای برای گفتن دارید درباره اینکه چگونه برای پیدا کردن عیسی همه چیز خود را رها کرده‌اید. این موضوع بسیار متفاوت از دنیای امروزی است. در این دنیا همه در تلاشند تا به دنبال خوشبختی در امور مادی زندگی باشند. در حالیکه شما از خوشی‌های دنیوی گذشته و درک کرده‌اید که خوشنودی حقیقی تنها از سمت خدا به دست می‌آید.

در این مقاله کوتاه با هم خواهیم دید کتاب مقدس درباره شادی به ما چه می‌گوید و اینکه شادی تعریف شده در کتاب مقدس چقدر متفاوت از آن چیزی است که انسان‌های اطراف ما به دنبال آن هستند.

شادی از خدا سرچشمه می‌گیرد

پدر آسمانی ما تنها منبع شادی حقیقی و ابدیست. پولس رسول گفت: «خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد» رومیان ۱۵: ۱۳. پس شادی از خدا سرچشمه می‌گیرد. اما چگونه خدا ما را با شادی پر می‌سازد؟

عیسی مَثَل زیبایی درباره درخت تاک گفته است. او در این مَثَل خود را به درخت تاک و پدرش، که خدای آسمانی ماست را به باغبان تشبیه کرده است یوحنا ۱۵: ۱. عیسی در این مَثَل کلام مهمی در رابطه با شادی می‌گوید: «این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود» یوحنا ۱۵: ۱۱.

به نکته مهمی که در این قسمت وجود دارد توجه کنید: شادی عیسی همانند شادی پدرش است. آنچه عیسی را خوشحال سازد، پدر را نیز خوشنود کرده و برعکس. حال از خود می‌پرسیم این شادی که عیسی از آن سخن می‌گوید چیست که ما نیز باید از آن پر شویم؟ عیسی پاسخ این سوال را در مَثَل خود گفته است و حال نگاهی به آن می‌اندازیم آیات ۱ تا ۱۰.

یکی بودن در مسیح

عیسی تاک حقیقی و پیروانش شاخه‌های آن می‌باشند آیه ۵ و خدا که باغبانی مهربان است کسی است که شاخه‌ها را هَرَس می‌کند. خدا با دقت بر روی هر شاخه کار کرده و امیدوار است با تلاشی که برای مراقبت از تاک و شاخه‌ها می‌کند میوه‌های بهتری بیاوریم.

با داشتن این نکته در ذهن، عیسی می‌گوید: «کسی که در من می‌ماند و من در او، میوۀ بسیار می‌آورد؛ زیرا جدا از من، هیچ نمی‌توانید کرد» آیه ۵. با ماندن در عیسی شاگردان می‌توانند اطمینان داشته باشند که میوه بسیار خواهند آورد. این میوه و ثمره خدا را بسیار خوشنود خواهد ساخت و این واقعا حیرت‌انگیز است. خدا که آفریننده همه چیز است دوست دارد ثمره دادن ما را ببیند، همانطور که پسرش، سرورمان عیسی مسیح در او ماند و ثمره داد. این میوه یا ثمره نمادی است از آن چیزی که در نتیجه غلبه بر چالش‌های زندگی، وفادار ماندن به خدا و محبت کردن به دیگران بدست می‌آید.

ما تصویری فوق‌العاده از اجتماع و مشارکت برای خود داریم. از دید خدا هر یک از ما یک شاخه خاص هستیم. هر کدام از ما منحصر به فرد و متفاوت از دیگرانیم. هر کدام داستان متفاوتی داریم که خدا چه کارهایی در زندگی ما کرده و چگونه ما را به سمت مسیح آورده است.

همچنین موضوع مربوط به شادی در مَثَل قنطارها نیز به چشم می‌خورد. توجه داشته باشید که در این مَثَل ارباب تنها به خادمانی که از قابلیت‌هایشان استفاده کرده بودند تا برای او سودی به دست آورند گفت: «بیا و در شادی ارباب خود شریک شو» متی ۲۵: ۲۱ و ۲۳. این همان چیزی است که خداوند را بسیار شاد و خوشنود می‌سازد. اما چه چیزی عیسی را خشنود می‌سازد؟ بیشتر از هر چیز دیگری یکی بودن با عیسی و هر چیزی که دیگران را با او شریک سازد موجب خشنودی او می‌شود. عیسی از برکت دادن به کسانیکه در او می‌مانند بسیار خشنود می‌شود.

حال می‌دانیم که چگونه می‌توان شادی خداوندمان را افزایش دهیم و در آن شریک شویم. تنها چیزی که باقی می‌ماند تلاش ما برای رسیدن به این هدف است. بیایید همه با هم تلاش کنیم و با دانستن این موضوع که ما متفاوت از یکدیگریم و تجربیات و قابلیت‌های متفاوتی داریم به یکدیگر کمک کنیم. همه ما در مسیح یکی هستیم. بعنوان برادران و خواهران در مسیح در مسیری قرار گرفته‌ایم که می‌دانیم برایمان شادی حقیقی و ابدی را به همراه خواهد داشت و می‌دانیم که این شادی در صورتی به دست می‌آید که خدا و پسرش را خشنود ساخته و به یکدیگر در مسیر رسیدن به پادشاهی خدا کمک کنیم.

بیایید همه در شادی سرورمان شریک شویم و بدانیم که در هر موقعیتی در زندگی اگر به خدا و شادی ابدی در پادشاهی او بر زمین اعتماد داشته باشیم پدر آسمانی‌مان نیز مطابق به وعده‌ای که به ما داده است شادی حقیقی را به ما عطا خواهد کرد.