نوشته شده توسط جان هِلُ‌وِل

نام کریستادلفین از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول کلمه «مسیح» است و عنوانی است که به عیسی در کتاب مقدس داده شده است و بخش دوم کلمه‌ای یونانی به معنای «برادران» می‌باشد. این دو بخش با هم نام کریستادلفین را می‌سا‌زند که به معنای «برادران و خواهران در مسیح» است.

کریستادلفینی‌ها در بیشتر از ۱2۰ کشور در سرتاسر دنیا زندگی می‌کنند. در بعضی از کشورها تعداد گروه‌های کریستادلفین بیشتر هستند که ما این گروه‌ها را «اِکلِژیا» خطاب می‌کنیم. برای مثال در امریکا بیش از ۱۰۰ اکلژیا و در انگلستان بیش از ۲۵۰ اکلژیای کریستادلفین وجود دارد. امروزه بیشترین تمرکز جمعیت کریستادلفینی‌ها در افریقا است. به گونه‌ای که تعداد آنها در کشورهای موزامبیک و مالاوی ده‌ها هزار می‌باشند. اعتقادات تمامی اکلژیاهای کریستادلفین با هم برابر و شیوه پرستش آنان نیز یکسان است. تمامی اعتقادات در بیانیه ایمانی کریستادلفینی‌ها ثبت شده است و این بیانیه را معمولا با نام «بیانیه ایمانی اصلاح شده بیرمنگهام و راهنمای اکلژیا» می‌شناسیم. در تمامی مجلات و کتاب‌های مختلفی که در اجتماع کریستادلفین به چاپ می‌رسد از این اعتقادات استفاده شده است تا همیشه این اعتقادات را در ذهن خواننده زنده نگاه دارد.

کریستادلفینی‌ها به جای کلمه «کلیسا» برای اجتماعات خود از کلمه «اکلژیا» استفاده می‌کنند. زیرا این همان کلمه‌ای بود که در قرن اول و در عهد جدید نیز توسط مسیحیان استفاده می‌شد. این کلمه به گروهی از افراد اشاره می‌کند که برای هدفی خاص فراخوانده و دور هم جمع شده‌اند. کلمه اکلژیا از دو کلمه یونانی «بیرون» و «فراخوانده شدن» گرفته شده است. بنابراین کریستادلفینی‌ها کسانی هستند که «فراخوانده شده‌اند» تا از دنیای اطراف خود «بیرون آیند» و به اجتماع مسیح تبدیل شوند.

زندگی اکلژیایی

ما در اکلژیاهای خود کشیش یا شبان نداریم. هر جلسه توسط یک برادر رهبری شده و برادران دیگر روخوانی کتاب مقدس و دعاها را انجام می‌دهند.

معمولا در هر اکلژیا گروهی از برادران منتخب و برادری دیگر که مسئول ثبت وقایع است وجود دارد و این برادران برنامه‌ریزی‌های کارهای اکلژیا را انجام می‌دهند. این گروه مسئول امور مالی، برنامه‌ریزی برای کلاس‌های مطالعه کتاب مقدس و امور رفاهی اعضای اکلژیا و مسائل دیگر می‌باشند. در روزهای یکشنبه کلاس جداگانه‌ای برای کودکان و همچنین کلاس‌هایی متناسب با نوجوانان نیز وجود دارد و معمولا این کلاس‌ها با رهبری شخصی خاص و یا تیم مدیریتی هدایت می‌شوند.

اعضای اکلژیا معمولا در جلسات اداری جمع می‌شوند تا درباره کارهای اداری ضروری با هم صحبت کنند. این جلسات اداری معمولا فصلی می‌باشند و هر سه ماه یک بار انجام می‌گردند. همه اعضای اکلژیا می‌توانند در این جلسات شرکت کرده و برای تصمیم‌گیری‌ها رای دهند تا تمامی تصمیمات اکلژیا بصورت گروهی و بر مبنای کتاب مقدس گرفته شود. در اکثر اکلژیاها اعضایی که مسئولیت‌های خاصی بر عهده دارند توسط رای‌گیری انتخاب می‌شوند و برای مدتی مشخص به انجام مسئولیت خاصی که برای آن انتخاب شده‌اند می‌پردازند.

کریستادلفینی‌ها هر یکشنبه برای انجام مراسم عشای ربانی «یا مراسم یادبود» دورهم جمع می‌شوند. این فرمانی است که سرورمان عیسی مسیح به ما داده است تا از این طریق قربانی شدن او را به یاد آوریم متی ۲۶: ۲۶-۲۸ و ۱ قرنتیان ۱۱: ۲۳. علاوه بر جلسات روز یکشنبه کریستادلفینی‌ها یک روز دیگر نیز در هفته دور هم جمع می‌شوند و در آن جلسه یکی از برادران در مورد یک بخش از کتاب مقدس و یا یک موضوع که بر مبنای کتاب مقدس باشد به اعضای دیگر تعلیم می‌دهد.

گاهی اوقات اعضای یک اکلژیا از برادران اکلژیاهای دیگر دعوت می‌کنند تا در جلسه روز یکشنبه برای آنها سخنرانی کنند. به سخنرانی روز یکشنبه «پند یا موعظه» گفته می‌شود اعمال رسولان ۱۳: ۱۵. این موضوع در مورد جلسات مطالعه کتاب مقدس هفتگی نیز صدق می‌کند. دلیل اینکه در جلسات مختلف از برادران اکلژیاهای مختلف استفاده می‌شود این است که تعالیم و اعتقادات در تمامی اجتماع کریستادلفین پایدار و ثابت باقی بماند.

همچنین اکثر اکلژیاها در روز یکشنبه جلسه دیگری برای بشارت دادن دارند و این جلسه برای عموم است و در آن مفاهیم مقدماتی کتاب مقدس که در رابطه با نجات و رهایی از گناه است آموزش داده می‌شود. علاوه بر این بشارت به عموم به روش‌های دیگر مانند انجام سمینارها، گروه‌های مطالعه کتاب مقدس و جلسات آنلاین نیز صورت می‌گیرد. بشارت دادن پیام انجیل به دیگران جزو مهم‌ترین وظیفه کریستادلفینی‌ها می‌باشد.